Ginrin Showa 13450

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 399 € 


Goshiki 13452

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: verk.


Doitsu Kohaku 13454

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 449 €

Ginrin Ochiba 13456

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 449 € verk.


Gin Shiro Utsuri 13458

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 449 €


Ginrin Hi Utsuri 13460

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 399 €


Ginrin Platinum 13462

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 449 € res. Da.Ra.


Ginrin Showa 13464

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 499 €


Beni Kikokuryu 13468

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 399 €


Sanke 13470

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 349 €

Shiro Utsuri 13451

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: verk.       


Ginrin Ochiba 13453

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 399 €


Gin Shiro Utsuri 13455

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 490€ Interkoi Europachampion 2018!

Ginrin Haiwake 13457

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: 499 €


Goromo 13459

Züchter: Yamazaki

Größe: 45-50 cm

Preis: verk.


Kin Ki Utsuri 13465

Züchter: Yamazaki

Größe: ca. 50 cm

Preis: 499 €


Ginrin Showa 13467

Züchter: Yamazaki

Größe: 40-50 cm

Preis: 449 €


Ochiba Shigure 13469

Züchter: Yamazaki

Größe: 40-50 cm

Preis: 349 €


Showa 13471

Züchter: Yamazaki

Größe: 40-50 cm

Preis:  verk. Ma. Sche.